Meni treba

Auto

Da li imaš malo para za kupovinu auta ili ti nedostaje još samo malo?

Imam tek za učešće

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

PLAĆENA REKLAMA

VAŠ STAN NIKAD NIJE BIO BLIŽE

Najkraći put do novog stana uz povoljne
stambene kredite Komercijalne banke!

SAZNAJ VIŠE

Auto krediti sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Ovde pogledaj kredite sa kojima ukupno prođeš najpovoljnije. Rok će biti najkraći mogući, jer su to krediti sa najboljim uslovima.

results

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

110,44 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

6.626,40 EUR

Kredit je za kupovinu novih vozila sa rokom otplate do pet godina. Iznos kredita je od 250.000 RSD do 5.000.000 RSD. Nisi u obavezi da uzmeš KASKO osiguranje i ne moraš da preneseš platu u ovu banku. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,50% od iznosa kredita. Neophodno je da daš učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Bez obaveznog prenosa zarade.
 • Bez kasko osiguranja i bez žiranata.
 • Obavezno je učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
3,98%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 3,98%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,1%

EKS je obračunata na dan 09.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je od 12 do 60 meseci.

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

124,00 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.464,00 EUR

Kredit važi isključivo za kupovinu novih vozila od pravnih lica. Iznos kredita je od 3.000 EUR do 30.000 EUR. Kamata je ista i za klijente banke i za onke koji nisu klijenti. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 2% od iznosa kredita za klijente banke, a za ostale je 3%. Kasko osiguranje i zaloga obavezni su za kredite preko 10.001 EUR. Ponuda važi do 15.11.2017. godine.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezno je učešće od min. 30%.
 • Kasko i zaloga obavezni su za kredite preko 10.001 EUR.
 • Moguća je kupovina samo novih automobila od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je fiksna i iznosi 4.00% za klijente banke, a za ostale je 5,10%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,56%

EKS je obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 18 do 36 meseci (18, 24 ili 36 meseca).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

78,30 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.698,00 EUR

Kredit važi za kupovinu novih i polovnih vozila od pravnih i fizičkih lica. Za kupovinu od pravnih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 30.000 EUR, a za kupovinu od fizičkih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 13.400 EUR. Obavezno je kasko osiguranje i zaloga za kredite preko 10.001 EUR. Bez naknade za obradu kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa kredita za klijente banke, a za ostale je naknada 2%. Ponuda važi do 15.11.2017. godine.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Mogućnost kupovine automobila i od fizičkih lica.
 • Obavezno učešće od min. 30%.
 • Obavezni kasko i zaloga za kredite preko 10.001 EUR.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,5%

NKS je fiksna i iznosi 4,50%, a za one koji ne primaju zaradu preko banka Intese kamata je 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,99%

EKS je obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 18 do 84 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72 ili 84 meseca).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

80,22 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.813,20 EUR

Iznos kredita je do visine vrednosti profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit. Trošak za obradu kredita je 0% za klijente banke, a 0,5% za ostale klijente. Za iznose kredita preko 8.001 EUR zaloga, kasko ili žirant. Za kupovinu polovnih vozila kredit se odobrava za vizila koja nisu starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita, kao ni starija od 84 meseca u trenutku otplate poslednje rate.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezno je učešće od 30%.
 • Za kredite preko 8.001 EUR obavezno je kasko osiguranje ili žirant.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,5%

NKS je fiksna i kreće se od 5,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,65%

EKS je obračunata na dan 24.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

127,54 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.591,44 EUR

Ponuda kredita važi i za kupovinu novog i polovnog automobila. Iznos kredita je minimum 500 EUR, a maksimum u zavisnosti od kreditne sposobnosti za automobile sa KASKO osiguranjem i zalogom, a od 2.000 EUR do 15.000 EUR za automobile bez KASKO osiguranja i zaloge. Obavezno je učešće 30% od iznosa kredita. Trošak obrade zahteva je 2%.

 • Odlična kamatna stopa za nov i polovan auto.
 • Bez obaveznog kaska i zaloge.
 • Obavezno učešće od 30%.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,88%

Nominalna kamata je 5,88% i odnosi se na kredite za nove i polovne automobile.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,01%

EKS je obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita za vozila je od 13 do 36 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

81,00 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.860,00 EUR

Kredit je za kupovinu polovnih vozila. Administrativni trošak za ovaj kredit je 1% za klijente banke i 2% za ostale klijente. Bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR i bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Neophodno je učešće minimum 30%.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Kamata važi za kupovinu polovnih automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,9%

NKS je fiksna i iznosi 5,90% za klijente banke, a za ostale klijente kamata je 6,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,16%

EKS je obračunata na dan 10.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

115,72 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

6.943,20 EUR

Ova ponuda važi za kupovinu novog vozila. Trošak za obradu zahteva za kredit je 1,50%. Iznos kredita je do 35.000 EUR za nova vozila. Bez zaloge dodo 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva i bez kasko osiguranja za iznose kredita do do 10.000 EUR sa uključenom finansiranom jednokratnom naknadom za obradu zahteva.

 • Bez obaveznog učešća.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,9%

NKS je fiksna i iznosi 5,90% za kupovinu novih vozila.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,23%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

82,18 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.930,80 EUR

Ovo je dobra ponuda, kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita, ali je neophodno dati učešće minimum 30% od iznosa kredita. Naknada za obradu kredita je 2,50% od iznosa kredita i naplaćuje se jednokratno. Ovaj kredit važi za kupovinu automobila od pravnih lica, zato što se isplata kredita obavlja po fakturi/profakturi na račun firme od koje kupuješ auto.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.
 • Moguća je kupovina samo od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,5%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,83%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

82,18 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.930,80 EUR

Neophodno je učešće od minimum 30%. Naknada za obradu zahteva plaća se jednokratno do 30 EUR, a naknda za puštanje kredita u korišćenje naplaćuje se do 3% od iznosa kredita.

 • Kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6,5%

Nominalna kamata za period je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,92%

Efektivna kamata je obračunata na dan 01.06.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Za period od 13 do 84 meseca za nova i polovna vozila

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS MESEČNE RATE

121,43 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

7.285,80 EUR

Kredit je za kupovinu novih vozila sa rokom otplate do sedam godina. Iznos kredita je od 250.000 RSD do 5.000.000 RSD. Nisi u obavezi da uzmeš KASKO osiguranje i ne moraš da preneseš platu u ovu banku. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 2,50% od iznosa kredita. Neophodno je da daš učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.

 • Bez obaveznog prenosa zarade.
 • Bez kasko osiguranja i bez žiranata.
 • Obavezno je učešće minimum 30% od prodajne cene automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 7,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,05%

EKS je obračunata na dan 09.08.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 37 do 84 meseca.

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci