Meni treba

Auto

Da li imaš malo para za kupovinu auta ili ti nedostaje još samo malo?

Imam tek za učešće

Šta ti je važno?

Da prođem najjeftinije

Auto krediti sa najmanjim ukupnim iznosom otplate u evrima

Ovde pogledaj kredite sa kojima ukupno prođeš najpovoljnije. Rok će biti najkraći mogući, jer su to krediti sa najboljim uslovima.

results

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

124,00 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.464,00 EUR

Kredit važi isključivo za kupovinu novih vozila od pravnih lica. Iznos kredita je od 3.000 EUR do 30.000 EUR. Kamata je ista i za klijente banke i za onke koji nisu klijenti. Trošak za obradu kreditnog zahteva je 2% od iznosa kredita za klijente banke, a za ostale je 3%. Kasko osiguranje i zaloga obavezni su za kredite preko 10.001 EUR. Prvih deset klijenata koji kupe automobil uz pomoć kredita Banca Intesa i prvih deset klijenata koji to urade putem lizinga kompanije Intesa Leasing dobijaju po 11.000 dinara na Visa Inspire kartici, kao i LUKOIL karticu lojalnosti uz koju ostvaruje dodatne popuste na kupovinu goriva na LUKOIL benzinskim stanicama. Ponuda važi do 30.04.2017. godine.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezno je učešće od min. 30%.
 • Kasko i zaloga obavezni su za kredite preko 10.001 EUR.
 • Moguća je kupovina samo novih automobila od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4%

NKS je fiksna i iznosi 4.00% za klijente banke, a za ostale je 5,10%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
5,56%

EKS je obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate je od 18 do 36 meseci (18, 24 ili 36 meseca).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

78,30 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.698,00 EUR

Kredit važi za kupovinu novih i polovnih vozila od pravnih i fizičkih lica. Za kupovinu od pravnih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 30.000 EUR, a za kupovinu od fizičkih lica iznos kredita je od 2.000 EUR do 13.400 EUR. Obavezno je kasko osiguranje i zaloga za kredite preko 10.001 EUR. Bez naknade za obradu kredita. Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1% od iznosa kredita za klijente banke, a za ostale je naknada 2%. Prvih deset klijenata koji kupe automobil uz pomoć kredita Banca Intesa i prvih deset klijenata koji to urade putem lizinga kompanije Intesa Leasing dobijaju po 11.000 dinara na Visa Inspire kartici, kao i LUKOIL karticu lojalnosti uz koju ostvaruje dodatne popuste na kupovinu goriva na LUKOIL benzinskim stanicama. Ponuda važi do 30.04.2017. godine.

 • Odlična kamatna stopa.
 • Mogućnost kupovine automobila i od fizičkih lica.
 • Obavezno učešće od min. 30%.
 • Obavezni kasko i zaloga za kredite preko 10.001 EUR.
 • Ponuđena kamata važi uz prenos zarade u banku.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
4,5%

NKS je fiksna i iznosi 4,50%, a za one koji ne primaju zaradu preko banka Intese kamata je 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
4,99%

EKS je obračunata na dan 23.03.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je od 18 do 84 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 72 ili 84 meseca).

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

80,22 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.813,20 EUR

Iznos kredita je do visine vrednosti profakture, odnosno kupoprodajnog ugovora i visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit. Trošak za obradu kredita je od 1% do 2%. Za iznose do 8.000 EUR obavezna je zaloga, a preko 8.001 EUR zaloga, kasko ili žirant. Za kupovinu polovnih vozila kredit se odobrava za vizila koja nisu starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita, kao ni starija od 84 meseca u trenutku otplate poslednje rate.

 • Odlična kamatna stopa i za nov i za polovan auto.
 • Obavezna je zaloga i učešće od 30%.
 • Za kredite preko 8.001 EUR obavezno je kasko osiguranje ili žirant.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,5%

NKS je fiksna i kreće se od 5,50% do 6,10%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
6,56%

EKS je obračunata na dan 09.03.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

60 meseci

Period otplate kredita je 60 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

127,54 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.591,44 EUR

Odlična ponuda Findomestic banke, bez dodatnog obezbeđenja, za kupovinu novog vozila. Veoma povoljna kamatna stopa za kraće periode otplate. Potrebna je samo uslovna administrativna zabrana i lična menica. Administrativni trošak je 2,5% od iznosa kredita. Ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu.

 • Dobra kamatna stopa za nov auto.
 • Bez kaska i zaloge.
 • Bez obaveznog prenosa plate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,88%

Nominalana kamata je od 5,88% za nova vozila i za period os 12-36 meseci otplate kredita

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,79%

Efektivna kamata je 7.79%.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita od 12-36 meseca za nova vozila.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

36 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

127,54 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.591,44 EUR

Ponuda kredita važi i za kupovinu novog i polovnog automobila. Iznos kredita je minimum 500 EUR, a maksimum u zavisnosti od kreditne sposobnosti za automobile sa KASKO osiguranjem i zalogom, a od 2.000 EUR do 15.000 EUR za automobile bez KASKO osiguranja i zaloge. Obavezno je učešće 30% od iznosa kredita. Trošak obrade zahteva je 2%.

 • Odlična kamatna stopa za nov i polovan auto.
 • Bez obaveznog kaska i zaloge.
 • Obavezno učešće od 30%.
 • Kraći period otplate.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5,88%

Nominalna kamata je 5,88% i odnosi se na kredite za nove i polovne automobile.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,01%

EKS je obračunata na dan 28.12.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

36 meseci

Period otplate kredita za vozila je od 13 do 36 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

81,00 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.860,00 EUR

Kredit je za kupovinu polovnih vozila. Administrativni trošak za ovaj kredit je 1% za klijente banke i 2% za ostale klijente. Bez zaloge za iznose kredita do 5,000 EUR i bez kasko osiguranja za iznose kredita do 10,000 EUR.

 • Neophodno je učešće minimum 30%.
 • Ponuđena kamata važi uz obavezan prenos plate.
 • Kamata važi za kupovinu polovnih automobila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
5%

NKS je fiksna i iznosi 5,90% za klijente banke, a za ostale klijente kamata je 6,90%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,16%

EKS je obračunata na dan 10.10.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 6 do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

Imaš neke nedoumice?

Treba ti pomoć oko nečega? Ne možeš da nađeš odgovor na pitanje u Bazi znanja? Klikni na dugme ispod i pošalji nam svoje pitanje, a mi ćemo ti odgovoriti u što kraćem roku.

Postavi pitanje

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

82,18 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

4.930,80 EUR

Ovo je dobra ponuda, kamata je fiksna do kraja perioda otplate kredita, ali je neophodno dati učešće minimum 30% od iznosa kredita. Naknada za obradu kredita je 2,50% od iznosa kredita i naplaćuje se jednokratno. Ovaj kredit važi za kupovinu automobila od pravnih lica, zato što se isplata kredita obavlja po fakturi/profakturi na račun firme od koje kupuješ auto.

 • Dobra kamatna stopa.
 • Kamatna stopa fiksna za ceo period otplate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.
 • Moguća je kupovina samo od pravnih lica.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
6%

NKS je fiksna do kraja perioda otplate kredita i iznosi 6,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
7,83%

EKS je obračunata na dan 04.01.2017. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita je od 13 do 84 meseci.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

84,16 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.049,60 EUR

Ova ponuda važi za polovna vozila čija je starost od 2014. godine do 2016. godine. Automobile je moguće kupovati samo od ovlašćenih prodavaca automobila, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica.

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta, a period otplate kredita je do 84 meseca.

Neophodno je dati učešće minimum 30% od iznosa kredita, a kao obezbeđenje neophodno je dati zalogu, kasko polisu osiguranja vozila, takođe neophodno je imati žiranta za kredite preko 10.000 EUR ili opterećenost plate preko 50%.

Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

Auto možeš kupiti samo od pravnih lica, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica. • Ponuda važi za automobile starosti od 2014. do 2016. godine.
 • Obavezno je učešće, zaloga i kasko osiguranje,

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,5%

Nominalna kamata je fiksna i iznosi 7,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
8,18%

EKS je obračunata na dan 07.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

85,00 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.100,00 EUR

Odlična ponuda Findomestic banke, bez dodatnog obezbeđenja, za kupovinu novog vozila. Veoma povoljna kamatna stopa za kraće periode otplate. Potrebna je samo uslovna administrativna zabrana i lična menica. Administrativni trošak je 2,5% od iznosa kredita. Ukupan iznos naknade finansiran je iz kredita, raspoređen na period otplate i uračunat u mesečnu ratu.

 • Odlična kamatna stopa za nov auto.
 • Bez kaska i zaloge.
 • Bez obaveznog prenosa plate.
 • Obavezno učešće od 30% od vrednosti vozila.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
7,92%

Nominalna kamata od 7,92 % za nova vozila i za period otplate kredita od 37 do 84 meseca.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,05%

Efektivna kamata je 9.05%.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate kredita od 37 do 84 meseca za nova vozila.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

VREDNOST AUTOMOBILA

6.000,00 EUR

PERIOD OTPLATE

60 meseci

IZNOS KREDITA

4.200,00 EUR

IZNOS UČEŠĆA (30%)

1.800,00 EUR

IZNOS MESEČNE RATE

86,17 EUR

UKUPAN IZNOS RATA

5.170,20 EUR

Ova ponuda važi za polovna vozila čija je starost od 20010. godine do 2013. godine. Automobile je moguće kupovati samo od ovlašćenih prodavaca automobila, bez mogućnosti kupovine od gizičkih lica.

Maksimalni iznos kredita je do 7.000 EUR, a period otplate kredita je do 84 meseca, pri čemu ukupna starost vozila i period otplate kredita ne mogu biti veći od 12 godina.

Neophodno je dati učešće minimum 30% od iznosa kredita, a kao obezbeđenje neophodno je dati zalogu, kasko polisu osiguranja vozila, takođe neophodno je imati žiranta za kredite preko 5.000 EUR ili opterećenost plate preko 50%.

Naknada za obradu kreditnog zahteva je 1,50% od iznosa kredita.

Auto možeš kupiti samo od pravnih lica, bez mogućnosti kupovine od fizičkih lica.

 • Ponuđena kamata važi za kupovinu polovnih vozila.
 • Obavezno je učešće, zaloga i kasko osiguranje.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

Kamatna stopa po kojoj se računa rata
SAZNAJ VIŠE
8,5%

Nominalna kamata je fiksna i iznosi 8,50%.

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

Služi za poređenje ponuda
SAZNAJ VIŠE
9,19%

EKS je obračunata na dan 07.07.2016. godine.

NAJDUŽI PERIOD OTPLATE

84 meseca

Period otplate je do 84 meseca.

UČEŠĆE

Smanjuje kredit
SAZNAJ VIŠE
30%

Ne uspevaš da nađeš ono što ti je potrebno?
Pokušaj ponovo sa pretragom.

Keš

Auto

Novac za stan

Štednja

Kreditna kartica

Račun u Banci