PLAĆENA REKLAMA

Uzmite 1.000.000 i uštedite 300.000

Dinarski kredit za refinansiranje kao nacrtan za vas.
Veći iznosi, veća ušteda.

SAZNAJ VIŠE

Baza znanja - Krediti

Pitanja i odgovori vezani za kredite.

Šta je Libor?

Krediti

Neki krediti su vezani za LIBOR koji čini njihov promenljiv deo.

“LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) je kamatna stopa koja se koristi na kratkoročnom međunarodnom bankarskom tržištu u Londonu. Po toj ceni banke nude jedna drugoj novac. Visinu LIBOR-a odredjuju pet glavnih londonskih banaka i služi kao pokazatelj stanja na tržištu novca.”

Hvala na izdvojenom vremenu!